Elállási jog

Meggondolhatja magát a fogyasztó és visszaléphet a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után? 
Igen, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Mi az az elállási jog? 
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet a fogyasztó és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőség a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

Kell-e indokolnia a fogyasztónak a szerződéstől való elállást?
Nem, a szerződéstől való elállás esetén nem köteles a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolható az elállás jog. Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzeli a fogyasztó, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az eladó az elállási jog gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez. 

Mely időponttól gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát?
Termék (például könyv, elektronikai cikkek stb.) megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele (például interneten közzétett apróhirdetés, interneten megrendelt kábeltelevízió előfizetés) esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát Webáruházunkban?
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül élhet a vásárló az elállási jogával. 
Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki a fogyasztónak, a 8 munkanapos elállási határidő a pénteki napon kezdődik. A szombat és vasárnap nem munkanap, ezért az elállási határidő második napja a következő hét hétfője. E hét péntekje még csak az elállási határidő 6. munkanapjának számít, a szombatot és vasárnapot ismételten nem kell figyelembe venni, azaz a nyolc munkanapos határidő csak a következő hét keddjén, 24 órakor jár le. 
Természetesen a 8 munkanapos határidő alatt bármikor elállhat a fogyasztó a szerződéstől.

Előfordulhat olyan eset, hogy a 14 napos elállási határidő meghosszabbodik?
Igen, de kizárólag akkor, ha az eladó a webáruház honlapján nem tájékoztatja potenciális vásárlóit az elállási jog meglétéről vagy hiányáról, e jog gyakorlásának határidejéről, valamint feltételeiről és szabályairól. Jelen esetben viszont ez nem áll fenn, mivel a TCM s.r.o. teljeskörüen tájékoztatta a potenciális vásárlókat az ellállási jog alkalmazott szabályairól. A bizonyíthatóság érdekében az OCZ SSD Webáruház (www.ocz.hu) tájékoztatásai (általános szerződési feltételek, üzletszabályzat, elállási jog) a honlapon publikusan hozzáférhetők és archiválásra kerülnek.

Kipróbálhatja-e, használhatja-e a terméket a fogyasztó az elállási határidő alatt?
Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 napos határidő alatt megbizonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati célok teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez (kivéve CD és DVD lemezek esetében).

Milyen formában közölheti a fogyasztó a szerződéstől való elállását az eladóval? 
Elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathat a fogyasztó, akkor is, ha a kereskedő az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárja. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatát a fogyasztó személyesen is átadhatja és az eladóval igazolt módon átvetetheti.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket 14 napon belül saját költségén visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles legkésőbb 30 napon belül a termék vételárát visszatéríteni.

Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor?
A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni. Az eladó az elállás miatt sem kötbérfizetési, kamatfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat a fogyasztóra. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését sem lehet a fogyasztótól követelni, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta a vásárló, az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

Minden internetes szerződés esetén megilleti a fogyasztót az elállási jog?
Nem, mivel a rendelet tételesen felsorolja azokat az esetköröket, amikor nem gondolhatja meg magát a fogyasztó a termék átvétele vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés után.

Az online kereskedő meghatározhat-e a rendelet szabályaitól eltérő, a fogyasztóra nézve hátrányosabb szerződési feltételeket?
Nem, mivel a rendelet szabályaitól csak a fogyasztóra nézve előnyösebb, kedvezőbb módon lehet eltérni, például 14 napnál hosszabb elállási határidő biztosításával. Emellett az eladó biztosíthatja az elállási jogot olyan termékekre is, amelyek esetén egyébként a rendelet kizárja a fogyasztó szerződéstől való visszalépését.

Forrás: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság